Thước lỗ ban

294.6 cm
mm (nhập số)

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Duong trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

Hãy kéo thước

  • thuoc 1 thuoc 2 thuoc 3
  • thuoc 1 thuoc 2 thuoc 3
  • thuoc 1 thuoc 2 thuoc 3
  • thuoc 1 thuoc 2 thuoc 3